[website ontwerp] [website maken] [sponsors]

Judomat actie


De Nieuwe judomat is gerealiseerd, de matten actie was een groot succes.


De wens was een mat van 66 m². Door de ondersteuning van veel ouders is de mat

72 m²geworden. Echt geweldig we hebben zelfs de extra transport kosten kunnen voldoen.


Hiervoor willen wij iedereen vriendelijk bedanken.